nieuws van Dieren op de dool vzw
DodD is tijdelijk gesloten! Kijk bij geschiedenis voor meer informatie

Vragen en weetjes

Inhoudsopgave
 • Hoe gaat een adoptie in zijn werk?
 • Waarom vragen jullie voor elke kat evenveel?
 • Ik adopteer een jong katje dat nog niet geopereerd is. Waarom betaal ik dan evenveel?
 • Ik reserveer een katje. Hoe werkt dat?
 • Waarom krijg ik mijn kitten pas op 12 weken leeftijd mee?
 • Waarom stellen jullie zoveel vragen voor een adoptie?
 • Krijg ik een gezondheidsboekje mee?
 • Waarom vragen jullie een vergoeding voor de katjes?
 • Wat gebeurt er met mijn bijdrage/ adoptiegeld?
 • Waarom zou ik geen gratis katje op de boerderij halen?
 • Waarom chippen jullie de katjes?
 • Waarom testen niet alle asiels op leucose?
 • Waarom zou ik mijn kat laten (testen en) enten tegen leucose?
 • Wat is leucose?
 • Wat is niesziekte?
 • Wat is kattenziekte?
 • Hoe gaat een adoptie in zijn werk?

  U maakt een afspraak om met de kat kennis te maken. Wij stellen u een aantal vragen over uw leefsituatie en kattenervaring. Wij stellen een aantal mogelijke kandidaten voor. Als het met één van hen klikt, maken wij de adoptie in orde.
  U geeft uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en wij maken een contract op. U betaalt de vergoeding voor de gemaakte kosten en u krijgt het dier meestal meteen mee, samen met het gezondheidsboekje en informatie wanneer het dier het laatst ontwormd en ontvlooid is. Soms krijgt u ook medicijnen mee, als het dier die nog nodig heeft.

  Als u na de adoptie vragen hebt over de gezondheid, voeding of gedrag van uw geadopteerde kat, dan kunt u ons bellen. Zorg daarbij dat u de naam van de kat zoals die hier was en in het adoptiecontract staat, bij de hand heeft.
  U kunt hier alvast het adoptiecontract doornemen.


  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom vragen jullie voor elke kat evenveel?

  We vragen voor elke kat €120,-, zodat de keus van een adoptant niet beïnvloed wordt door de prijs. Zo geven we ook de iets oudere katten een eerlijke kans op adoptie.
  Dit bedrag is niet voldoende om alle kosten die we maken te compenseren, dus een extra donatie is zéér welkom.

  terug naar de inhoudsopgave

  Ik adopteer een jong katje dat nog niet geopereerd is. Waarom betaal ik dan evenveel?

  Als u bij ons een kitten adopteert dat op het moment van vertrek nog te jong is om al te opereren, staat in het adoptiecontract dat u daar nog recht op heeft, zodat u de castratie of sterilisatie later alsnog bij ons kunt laten doen. Tijdens de operatie wordt de kat ook gechipt.
  Als erkend asiel zijn wij wettelijk verplicht tot de operatie en het chippen en u bent tot wij deze wettelijk verplichte ingrepen gedaan hebben, opvanggezin van het katje.
  Op het moment van vertrek spreken we af wanneer u het katje binnen kunt brengen voor de operatie.
  Let op: alleen castraties/sterilisaties door onze dierenarts worden uitgevoerd, vallen onder deze regeling!

  terug naar de inhoudsopgave

  Ik reserveer een katje. Hoe werkt dat?

  Als het kitten nog te jong is of er is een andere reden waarom het nog niet meekan, vragen wij u om de helft van het bedrag te betalen. Dit is als het ware een ´verzekeringspolis´ voor de kat, omdat in de gereserveerde periode andere mogelijke adoptanten ´nee´ te horen krijgen.
  We maken een afspraak wanneer u het kitten kan komen halen. Wij zorgen ondertussen voor het katje en geven het niet ter adoptie aan iemand anders mee. Als u zonder bericht die afspraak om het dier op te halen, niet nakomt, is na 24 uur uw aanspraak vervallen, en staat het ons vrij om alsnog een andere adoptant te zoeken.
  U heeft géén recht op restitutie van uw reserveringssom.
  adoptie reserveringsovereenkomst


  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom krijg ik mijn kitten pas op minimaal 12 weken leeftijd mee?

  Uit allerlei gedragsonderzoek is gebleken dat kittens die jonger dan 12 weken oud het nest verlaten, vaak gedragsproblemen krijgen, omdat ze een stuk elementaire opvoeding missen. Omdat er veel katten naar asiels gebracht worden wegens gedragsproblemen, willen wij de kans op een gezonde, blije kat en tevreden eigenaar zo groot mogelijk maken. Daarom doen wij onze uiterste best om u een kat mee te geven, die al zo goed mogelijk de basisopvoeding van zowel mensen als van andere katten heeft gehad. Kijkt u anders ook eens bij
  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom stellen jullie zoveel vragen voor een adoptie?

  Er blijken heel veel katten in asielen terecht te komen, doordat de kat niet was wat de eigenaar ervan verwachtte of wegens gedragsproblemen.
  Omdat iedere eigenaar in spe iets anders van zijn of haar toekomstige kat verwacht, en de één méér en de ander minder ervaring heeft met katten, moeten we u een heel aantal vragen stellen om uw specifieke verlangens en ´kattenkunde´ boven water te krijgen. Verder zijn we zo eerlijk mogelijk over het karakter, de wensen en de eisen van iedere te adopteren kat. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u blij bent met de kat en de kat met ú. Op die manier proberen we het aantal katten in asielen in de toekomst te verkleinen.
  terug naar de inhoudsopgave

  Krijg ik een gezondheidsboekje mee?

  Aangezien wij standaard de katten vaccineren tegen kattenziekte, niesziekte, en kattenleucose, en chippen, krijgt u uiteraard een gezondheidsboekje mee.
  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom vragen jullie een vergoeding voor de katjes?

  Wij krijgen géén subsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is een asiel verplicht om alle aangeboden dieren (katten in ons geval) aan te nemen. Dat betekent dat als het asiel vol is, gezonde katten geeuthanaseerd moeten worden om plaats te maken.
  Daar hebben wij emotioneel en principieel grote bezwaren tegen.

  Daarnaast hebben we natuurlijk wel een heel aantal kosten voor ieder katje, waarbij ook de sukkelaartjes die het niet redden om welke reden dan ook, óók geld hebben gekost!
  terug naar de inhoudsopgave

  Wat gebeurt er met mijn bijdrage/ adoptiegeld?

  De kosten die we moeten maken, bestaan uit:
 • ontworming, vaak meermaals per kat
 • ontvlooiing
 • vaccinaties (kattenziekte, niesziekte en leucose)
 • eventuele individuele medicatie, zoals antibiotica voor niesziekte, oogzalf, stoomkuren voor erg benauwde katjes, Feliserin (specifieke antistoffen voor kattenziekte en niesziekte) voor de allerjongsten, en andere noodzakelijke medicijnen
 • noodzakelijke ingrepen en operaties zoals de standaard castratie/ sterilisatie, maar ook ingrepen zoals bijvoorbeeld een navelbreuk, het hechten van een wond.
 • testen op leucose (FeLV) en FIV
 • chippen
 • euthanasie van ongeneeslijk zieke katjes, die vaak al wel het een en ander gekost hebben
 • specifiek voer (moeder en kittens komen uit een achterstandssituatie met bijna altijd slecht voer en onvoldoende vitaminen en mineralen en hebben dus hoog kwalitatief (kitten)voer nodig) en specifieke kittenmelk (Farmfood no1® in ons geval) voor moederloze kittens.
 • kattenbakgrit
 • kosten voor huisvesting, zoals benches, kattenbakken, voerbakjes, warmtelampen etc.
 • en diverse kosten zoals: telefonie, internet (website), naft, etc. etc.

 • terug naar de inhoudsopgave

  Waarom zou ik geen gratis katje op de boerderij halen?

  Als u bij ons een katje adopteert, is er al veel mee gebeurd:
 • het is ontwormd (meestal al vaker dan één keer),
 • het is ontvlooid,
 • het is twee keer gevaccineerd tegen kattenziekte, niesziekte en leucose,
 • het is getest op leucose en FIV, en dus gegarandeerd vrij,
 • het is gesteriliseerd of gecastreerd,
 • het is gechipt
 • Als u met uw "gratis" katje naar de dierenarts gaat en hetzelfde laat doen, bent u ongeveer het volgende kwijt:

  1e consult      
    consult 25,-
    ontworming 5,-
    ontvlooiing 5,-
    1e basisvaccinatie 15,-
    leucose en FIVtest 25,-
    1e leucosevaccinatie 19,-
  herhalingsconsult      
    consult 25,-
    2e basisvaccinatie 15,-
    2e leucosevaccinatie 19,-
  sterilisatie of castratie      
    consult 25,-
    sterilisatie 105,-
    castratie 55,-
  chippen      
    chip 25,-
         
  totaal kater 258,-
  totaal kattin 308,-
  De bovengenoemde prijzen kunnen per praktijk variëren, deze vormen slechts een indicatie.

  Daarbij zijn ook particulieren tegenwoordig verplicht om hun kat en hun kittens te steriliseren/ castreren en te chippen en ook op die manier mee te geven aan een adoptant!

  En bij uw "gratis" katje loopt u ook nog het risico dat het katje bij de leucose/FIV test positief blijkt te zijn! FeLV en FIV zijn beide ziekten die het immuunapparaat (de weerstand) van het katje aantasten, zijn beide ongeneeslijk en zo´n katje heeft dus zonder ondersteunende behandeling een zeer korte levensverwachting.
  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom chippen jullie de katjes?

  Sinds 1 september 2012 zijn alle asiels verplicht om hun katjes gechipt en geneutraliseerd ter adoptie te geven.
  Afgezien van deze wettelijke verplichtiingen is chippen een manier om uw katten terug te vinden als hij of zij verloren loopt. En doordat deze verplichting ingesteld is, zijn asiels, maar ook dierenartsen meer gefocused op chips en wordt er ook bij binnengebrachte katten naar gekeken of ze gechipt zijn. Het doel is op die manier het aantal katten in asiels te veminderen, doordat er meer hun eigen baasje terugvinden.
  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom testen niet alle asiels op leucose?

  In de Kempen komt leucose relatief veel voor. Tests en entingen zijn redelijk prijzig (zie boven), en niet alle asiels maken daar budget voor vrij en nemen (meer of minder bewust) het risico dat u een katje adopteert, dat na veel bezoeken aan de dierenarts jong sterft...
  terug naar de inhoudsopgave

  Waarom zou ik mijn kat laten (testen en) enten tegen leucose?

  Als uw kat buitenkomt, komt hij of zij in contact met andere katten, veelal zwerfkatten, die in deze regio relatief vaak leucose hebben. Enten na testen geeft daartegen bescherming.
  Daarnaast is vaccinatie tegen leucose verplicht als u uw kat op pension wilt doen.
  terug naar de inhoudsopgave

  Wat is leucose?

  Leucose is een virusziekte bij katten, ook wel FeLV genoemd, die het immuunsysteem aanvalt, waardoor de kat sterk verminderde afweer heeft. Het ziektebeeld wat dan ontstaat lijkt heel erg veel op AIDS bij mensen.
  Voor meer gedetailleerde informatie:
  Dierenkliniek Utrecht(in het Nederlands)
  terug naar de inhoudsopgave

  Wat is niesziekte?

  Door de herkomst van de katjes (niet gevaccineerde moeders, die vaak al een infectie bij zich hebben en weinig, niet optimaal voer en geen gezondheidszorg)en door de aard van de ziekte zelf, hebben de kittens bijna altijd last (gehad) van niesziekte. Wat dit inhoudt, kunt u in de bijgaande links lezen. Overigens vaccineren wij -naast de meer gangbare niesziektenting- ook tegen chlamydia.

  Een heldere uitleg:niesziekte wat is dit eigenlijk
  En verwoord door de dierenarts waar wikipedia naar verwijst:?niesziekte
  terug naar de inhoudsopgave

  Wat is kattenziekte?

  Kattenziekte of panleucopenie is een virusziekte die voor niet gevaccineerde katten bijna altijd dodelijk is. Vooral kittens zijn erg gevoelig en zonder behandeling is kattenziekte voor hen bijna zonder uitzondering dodelijk.
  Wij passen in het asiel antilichamentherapie (Feliserin plus®)toe bij dieren die nog niet gevaccineerd zijn of nog niet daarvoor geschikt zijn en die verhoogd risico lopen met het virus in aanraking te komen. Met deze therapie kunnen kittens die reeds duidelijke ziektesymptomen vertonen helaas niet gered worden, maar hun nestgenootjes en de andere kittens in de opvang meestal wel.
  Bij veel dierenartsen is dit medicijn helaas niet bekend, maar het is gewoon bij verdifarm te bestellen!

  Als u zelf met een kattenziekte uitbraak te maken heeft en hier meer over wilt weten, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op!
  kattenplaza
  kattenziektes
  terug naar de inhoudsopgave

  © Elise Rijdes van Soest