nieuws van Dieren op de dool vzw
DodD is tijdelijk gesloten! Kijk bij geschiedenis voor meer informatie

Over Dieren op de Dool

Onze insteek

Onze visie is, dat zwerfkatten (en ook —honden) een maatschappelijk probleem vormen, dat alleen opgelost kan worden door vermeerdering van deze dieren tegen te gaan.
Het tweede deel van onze visie is, dat ook dergelijke dieren recht hebben op een dierwaardig bestaan.

Onze missie is het verminderen van het zwerfdierenprobleem door middel van het opvangen en plaatsen van (zwerf—)kittens en het verbeteren van de gezondheid van de kattenpopulatie.
Aanvullend worden de gevangen dieren onvruchtbaar gemaakt door castratie of sterilisatie en alleen in uiterste nood (bij bijvoorbeeld zwaargewonde en doodzieke dieren) euthanasie.
Door dit TNRsysteem (Trap Neuter Return) treedt op den duur een stabilisering van het aantal zwerfkatten en op de lange termijn een verkleining van de zwerfkattenpopulatie op.
Daarbij proberen wij dierenbezitters bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van de zwerfkattenproblematiek. We pakken dus het probleem op alle manieren aan de basis aan.

Ons takenpakket

We doen héél wat, daarom hier alleen een korte opsomming:
  opvang van (zwerf—)kittens (en hun moeders)
  opvang van dolende katten en honden
  in de gemeenten Beerse en Kasterlee: zwerfkattenproject
  opvang van katten en honden in noodsituaties
  zoeken naar het oorspronkelijke baasje of deze de tijd geven te reageren
  zoeken van een goed nieuw thuis voor deze dieren
  opvang van andere dieren voor zover onze ruimte en deskundigheid dat toelaten
  advies over huisvesting, verzorging, voeding, gezondheid aan de mensen die bij ons een dier geadopteerd hebben of nog willen adopteren
  enzovoort
Het verzorgen en steriliseren van ´echte´ zwerfkatten laten we voor wat betreft de stad Turnhout over aan het Zwerfkattenproject, dat is hun specialiteit. Bovendien krijgen zij subsidie voor de sterilisaties of castraties.
De kittens worden meestal bij ons gebracht. Wij wennen die aan huis en mensen, geven ze basisopvoeding en gezondheidszorg. En als ze adoptieklaar zijn, zoeken we een geschikt thuis voor ze. Kortom: wij vangen "Dolende" dieren op. Dit zijn dus dieren die eigenlijk tam zijn (´thuis´dieren), maar door een of andere oorzaak (bijvoorbeeld overlijden van het baasje, uitzetten bij verlof) aan het zwerven zijn geraakt.

De mens achter de vzw

Dieren op de Dool is een VZW met een bestuur van drie leden. Verder krijgen we veel steun van onze opvanggezinnen, leden, dierenartsen en weldoeners.

Omdat we een kleine organisatie zijn waarvan het bestuur bestaat uit vrijwilligers die elkaar goed kennen, kan onze werkwijze eenvoudig, snel en onbureaucratisch zijn. Er bestaat wel een zekere taakverdeling, maar die is niet absoluut. De belangrijkste zijn:

  Joep van Soest: voorzitter; zwerfkattenbeleid.
  Elise Rijdes van Soest: penningmeester; kittenopvang en kattengedrag,
  Verder krijgen we steun en hulp van een aantal leden en vrijwilligers.

Onze werkwijze

Als iemand contact met ons opneemt met de vraag of we één of meer dieren kunnen opvangen, kan meestal direct uitsluitsel gegeven worden. Soms moet er even naar een oplossing gezocht worden, maar we kunnen altijd binnen 48 uur zeggen of we het betreffende dier wel of niet kunnen opvangen.
Alle dieren die bij ons binnenkomen worden onderzocht op eventuele gezondheidsproblemen. Vaak is er niets of erg weinig bekend van de voorgeschiedenis van het dier. Dan worden ze ontwormd, tegen vlooien behandeld en een aantal dagen in quarantaine gezet. Ook worden ze tijdens die periode gevaccineerd.
Als ze gezond blijken, mogen ze uit de quarantaine en komen ze in de normale opvang.
Dit is ALTIJD een gezinssituatie, vaak samen met andere dieren, katten en/of honden. Voor dieren die er niet tegen kunnen met (bepaalde) andere dieren samen te zijn wordt opvang zonder die andere dieren geregeld.

Door de opvang in een gezinssituatie zijn we erg goed in staat het karakter en andere bijzonderheden van een dier te beoordelen. Dit stelt ons in staat om dier en adoptiegezin zo goed mogelijk bij elkaar te laten passen!
Bijvoorbeeld: iemand die de hele dag van huis is moet geen ´schootzitter´ hebben en iemand op een appartementje driehoog geen ´buitenkat´. Bovendien zijn sommige katten erg verknocht aan elkaar en zulke stellen laten we bij elkaar.

Het hoofdopvangadres in Gierle heeft een flinke capaciteit, zowel voor kittens en katten en soms een hond. Toch prijzen we ons gelukkig met onze opvanggezinnen. Deze steunen ons enorm en vangen al naar gelang de situatie tijdelijk één of meer kittens, katten en/of honden op tot ze geschikt zijn voor adoptie. Aan deze gezinnen stellen we net zo hoge eisen als aan onszelf, vandaar dat we een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld hebben voor kandidaten. Als ook u interesse heeft om opvang voor ons te doen kunt u ons vragen de vragenlijst op te sturen.
Voor meer informatie over deze en andere manieren om ons te steunen kijkt u op de pagina Helpen.

Door opleiding en ervaring weten we natuurlijk een heleboel over dierengezondheid en de zorg daarvoor. Maar we hebben niet de beschikking over de uitrusting van een practicus. Daarom werken we intensief samen met dierenartsenpraktijk a´bel in Turnhout. Zij staan dag en nacht met raad en daad voor ons klaar. Als a´bel er eens niet is wegens verlof kunnen we ook terecht bij De Venhei in Kasterlee.

Maar het motto van Dieren op de Dool is en blijft "We kunnen nog steeds bijleren".
Iedereen is gelijk, heeft zijn eigen waardevolle inbreng en naar iedereen wordt geluisterd.

© Elise Rijdes van Soest