nieuws van Dieren op de dool vzw
DodD is tijdelijk gesloten! Kijk bij geschiedenis voor meer informatie

Zwerfkattenprojecten

Dieren op de Dool vzw assisteert in een aantal gemeentes bij het beperken van de overlast van zwerfkatten.
De gedachte is, dat op een bepaalde plaats ruimte is voor een beperkt aantal zwerfkatten. Als deze katten gesteriliseerd / gecastreerd (geneutraliseerd) zijn, zal deze groep langzaam kleiner worden, door natuurlijke oorzaken. Deze groep geneutraliseerde katten geeft een minimum aan overlast, maar zorgt dat vruchtbare katten wegblijven. Op deze manier wordt de populatie zwerfkatten kleiner. Dit systtem heet TNR, Trap Neuter and Return.
Klik hier voor meer uitgebreide informatie over zwerfkattenbeleid zoals dat door Gillian Sillis uit Rijkevorsel verzameld en op een rijtje gezet is.

Omdat iedere gemeente een eigen invulling heeft hoe ze om willen gaan met zwerfkatten, geven we hieronder een overzicht per gemeente van de te volgen stappen.

Let op: wij neutraliseren zelf geen zwerfkatten, wij hebben daarvoor ook geen budget. Wij reiken slechts een helpende hand!

Die helpende hand kan nog best een paar handjes méér gebruiken: wilt u helpen met vangacties, neem dan contact op met de kittentelefoon (0484 817 687).

Algemeen

Iedere gemeente hanteert zijn eigen definitie van zwerfkat.
Voor de één zijn dat alle onbeheerde katten, voor de ander is een kat die gevoederd wordt geen zwerfkat. Sommige gemeenten geven aan bepaalde mensen toestemming om zwerfkatten te voederen en iedereen die zonder toestemming voedert loopt het risico om een boete te krijgen wegens sluikstorten, andere vinden het best, als mensen hun dierenliefde op die manier uiten!
Omdat het officiële standpunt nog wel eens afwijkt van de praktijk adviseren we algemeen om zwerfkatten die u bij de gemeente wilt melden niet te voederen.
In de gemeentes waar een sterilisatiebeleid gevoerd wordt, worden alleen ernstig zieke of gewonde dieren geëuthanaseerd.

LET OP DEZE PAGINA IS ONDER BEWERKING

Baarle-Hertog

Het college van Baarle-Hertog heeft in maart 2012 besloten geen interesse te hebben in een zwerfkattenbeleid.

Beerse

Wij hebben helaas moeten besluiten de samenwerking met de gemeente Beerse te beëindigen. De ´kostenvergoeding´ die zijn ons gaven was niet eens toereiken dom een auto voor te kunnen rijden en aangezien ons hart heel groot is voor katten maar helaas de portemonnee niet, kunnen wij zonder extra steun de zwerfkatten en -kittens van Beerse niet meer helpen.

Geel

De gemeente Geel heeft een sterilistatieproject voor zwerfkatten. U meldt zich bij de milieudienst en vervolgens komen vrijwilligers de katten vangen. Na operatie worden de katten teruggeplaatst, maar in sommige gevallen worden ze ook naar ´De Veeweyde´ in Weelde gebracht. Kittens gaan meestal daar naar toe, maar af en toe wordt er voor die diertjes opvang gevonden bij vrijwilligers in huis.

Herentals

In Herentals bestaat een groepje vrijwilligers, die in geval van een melding van zwerfkatten door de gemeente ingeschakeld worden. Zij bepalen of het om zwerfkatten gaat of niet, vangen de katten of niet, laten ze opereren of niet, plaatsen de katten na operatie terug of niet, brengen de kittens naar ´De Veeweyde´ in Weelde of niet. Kortom, het beleid blinkt niet uit door helderheid. Het enige dat echt duidelijk is, is dat de gemeente erg bang is voor misbruik, doordat mensen hun eigen katten op kosten van de gemeente zouden kunnen laten opereren.

Hoogstraten

U moet zich eerst persoonlijk melden bij de milieudienst op het gemeentehuis in Hoogstraten. Daar vult u een meldingsformulier zwerfkatten in, dat vervolgens door de gemeente naar ons wordt doorgestuurd.
Zo gauw wij in de gelegenheid zijn (wij zijn ook maar vrijwilligers met een drukke agenda), bellen wij u op om een afspraak te maken om een vangkooi bij u te zetten. Vanaf dat moment geeft u de katten GEEN VOER meer. U belt ons als er een kat in de vangkooi zit. Die komen wij dan vervolgens ophalen, drachtige kattinnen en jonge kittens die nog gesocialiseerd kunnen worden, nemen wij in de opvang op, en zoeken er een goed thuis voor (onder voorbehoud van voldoende plaats in de opvang). Na het spenen wordt de moeder geopereerd en teruggeplaatst. Een oudere kat wordt gesteriliseerd of gecastreerd en terug bij u uitgezet.
De kosten van de neutralisatie zijn voor de gemeente.

Let op: oudere katten worden terug bij u uitgezet, als u hier niet mee akkoord gaat, beginnen we niet aan de vangactie!

Kasterlee

Als u last van zwerfkatten heeft meldt u dat bij de gemeente. Zij sturen dan iemand die de katten komt vangen, tenzij het een moederpoes met jonkies betreft. In dat geval worden wij ingeschakeld.
Ook zorgt de gemeente dat de omwonenden van de vangactie op de hoogte gesteld worden.
De kat wordt door een dierenarts met wie de gemeente samenwerkt geneutraliseerd en vervolgens wordt de kat weer teruggezet op de vangplaats. Als het een hoogdrachtige kattin betreft (ter beoordeling van de dierenarts) komt ze in de opvang tot de kittens gespeend worden. Na het spenen wordt de moeder alsnog geopereerd en teruggeplaatst.
Als er een kitten in de vangkooi zit, kunt u contact opnemen met de kittentelefoon van de opvang in Gierle (0484 817 687). Wij doen dan onze uiterste best om het kitten tam te maken en een goed thuis te geven (onder voorbehoud van voldoende plaats in de opvang).

Lille

Helaas heeft onze vestigingsgemeente besloten, dat er daar geen zwerfkatten voorkomen. Als u toch meent, last van zwerfkatten te hebben, moet u volgens het gemeentebeleid zelf weten wat u ermee aanvangt. In de wet op de dierenbescherming staat echter, dat onbeheerde dieren aan het gemeentebestuur overgedragen moeten worden.
Tot de gemeente op andere gedachten komt, kunnen wij slechts advies geven of tegen een vergoeding voor de gereden kilometers plus andere kosten hulp bieden.
Voor kittens kunnen wij alleen iets betekenen voor zover de ruimte in de opvang dat toelaat.

Merksplas

In Merksplas is de situatie erg ingewikkeld: U gaat met uw probleem naar de milieudienst en krijgt daar een formulier en een vangkooi mee. Met de gevangen kat gaat u naar de aangewezen dierenarts, die het formulier na operatie aftekent. U plaatst de kat terug waar u hem gevangen heeft en levert de kooi met formulier weer bij de gemeente in. Alleen in dat geval betaalt de gemeente de operatiekosten. Gevangen kittens kunt u op kosten van de gemeente naar ´De Veeweyde´ in Weelde brengen. Ook daar moet dan het formulier afgetekend worden onder vermelding van aantal dieren en geschatte leeftijd.

Oud-Turnhout

U kunt zwerfkatten bij de gemeente of bij de politie melden. Om te voorkomen dat mensen de kat van de buren als zwerver melden wordt ALTIJD ook aangifte bij de politie gedaan. Hierna krijgt de boswachter opdracht om de kat(ten) te vangen en naar ´De Veeweyde´ in Weelde te brengen.

Ravels

De gemeente heeft geen specifiek zwerfkattenbeleid. Eventuele zwerfkatten kunnen naar ´De Veeweyde´ in Weelde gebracht worden.

Retie

De gemeente heeft geen specifiek zwerfkattenbeleid. Als zwerfkatten gemeld worden, gaat iemand van de gemeente ter plaatse om te controleren of het daadwerkelijk om zwerfkatten gaat. De laatste keer dat dit gebeurde (2009!) is het verzoek afgewezen. Wat er gebeurt, als het wèl om een zwerfkat gaat is niet duidelijk: de huidige milieu-ambtenaar heeft dat nog niet aan de hand gehad.

Rijkevorsel

De gemeente Rijkevorsel ontkent niet, dat er mogelijk problemen met zwerfkatten bestaan, maar heeft besloten er voorlopig geen budget voor vrij te maken. Mogelijk, dat dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen verandert als genoeg mensen er op aandringen.

Turnhout

Voor zwerfkatten in Turnhout zult u zich tot het Zwerfkattenproject Turnhout moeten wenden. Zij hebben een overeenkomst met de gemeente over het voederen, vangen en neutraliseren van volwassen zwerfkatten. Over kittens is er niets afgesproken. De gemeente betaalt de operatie op voorwaarde, dat de dieren teruggeplaatst worden.
Voor de opvang van zwerfkittens werken wij wanneer dat nodig is samen: als de één met ziekte of capaciteitsproblemen zit kan de ander bijspringen.

Vosselaar

Indien u problemen met zwerfkatten heeft, meldt u zich bij de milieudienst van de gemeente. U vult een formulier in en krijgt een vangkooi mee. U vangt zelf de kat(ten) en brengt ze naar asiel ´De Veeweyde´ in Weelde.

Overige gemeentes

Over andere gemeentes hebben wij op dit moment geen informatie. Heeft u zwerfkatten, neemt u dan contact op met de milieudienst in uw eigen gemeente. Wij zijn wel bereid, om eventueel met de gemeente in overleg te treden over het inrichten van een zwerfkattenbeleid. Tot het zover is, kunnen wij slechts advies geven of tegen een vergoeding voor de gereden kilometers plus andere kosten hulp bieden.
© Elise Rijdes van Soest